Authenticiteit & fraude in voedsel, hoe borg je de risico’s?

03 October 2018


Eurofins Authenticiteit

Aangelengde poederwijnen die als Chianti verkocht worden, honing met toegevoegde suikers of Italiaanse olijfolie die toch uit Spanje komt. Niets is wat het lijkt, of toch wel? En hoe wapent u zich hiertegen?

Risico voedselveiligheid

Fraude is van alle tijden, denk bijvoorbeeld maar aan het verdunnen van melk om meer winst te halen. Als uw leverancier fraudeert met uw grondstoffen, dan betekent dat, dat u grondstoffen krijgt die niet voldoen aan uw (kwaliteits)eisen, maar waar u wél voor betaalt. Hij verkoopt u dus producten met gebreken of van mindere kwaliteit waar u geen weet van hebt. Dat is jammer, uw grondstoffen kosten u meer dan noodzakelijk én de ondeugdelijke grondstoffen beïnvloeden ook uw product in negatieve zin. Bij fraude gaat het in de eerste plaats om geldelijk gewin en het is tevens een economisch delict.

Echter – en dat is op z’n minst net zo ernstig – fraude kan in sommige gevallen ook een groot risico vormen voor de volksgezondheid. Denk aan de melamine die aan babyvoeding werd toegevoegd omdat het een goedkopere grondstof was om het eiwitgehalte te verhogen. Voedselfraude is dan ook een serieus risico en alleen al vanuit voedselveiligheidsoogpunt zou u moeten nagaan in hoeverre of u óf en welke risico’s u loopt. En indien u risico’s loopt, welke maatregelen kunt u nemen om de risico’s te verkleinen.

Eisen voedselveiligheidssystemen

Ook de voedselveiligheidsstandaarden verplichten producenten om na te denken over welke mogelijke risico’s zij lopen op het gebied van voedselfraude. De GFSI approved standaarden schrijven voor dat u een gevarenanalyse moet uitvoeren op het gebied van voedselfraude waarbij u alle risico’s in kaart brengt. De BRC 8 schrijft tevens voor dat deze gevaren geverifieerd moeten worden tijdens interne audits én dat jaarlijks een gedocumenteerde beoordeling van de gevaren rondom fraude moet plaatsvinden.

Om deze gevaren en risico’s te bepalen dient u volgens BRC gebruik te maken van al bekende informatie over fraude in het verleden en bedreigingen vanuit de keten. Deze informatie kan o.a. afkomstig zijn vanuit brancheorganisaties, overheidsinformatie en private onderzoekspartijen. Daarnaast moet u vaststellen hoe u uw producten en/of leveranciers gaat monitoren, bijvoorbeeld met analyses om aan te tonen of er  al dan niet mogelijk sprake is van fraude. Ook de IFS en FSSC  stellen weliswaar wat minder maar wel soortgelijke eisen ten aanzien van voedselfraude.

#Hoedan?

Hoe moet dat dan, het opstellen van zo’n risicobeoordeling? Het is de uitdaging deze zo concreet mogelijk te maken maar waar haalt u de informatie vandaan? Eurofins Food Safety Solutions heeft ruime ervaring opgedaan met het opstellen van een risicobeoordeling. Bovendien hebben wij toegang tot o.a. databases en informatie van onze eigen laboratoria die continu bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe testen om fraude op te sporen. Samen met u lichten we uw proces door. Daarbij kijken we o.a. naar de waarschijnlijkheid (kans) dat er fraude gepleegd wordt, of deze gedetecteerd kan worden en wat de winstgevendheid is wanneer er gefraudeerd wordt.

Testprocedures en analyses

Op basis van deze risicobeoordeling wordt bepaald welke beheersmaatregelen u dient te nemen en welke (fraude) testen u kunt gaan uitvoeren en met welke frequentie. Eén van de mogelijkheden om fraude te testen of aan te tonen, zijn lab-analyses. Inmiddels zijn er al veel analyses ontwikkeld, waarvan het bepalen van vlees- en vissoorten al bekende, ingeburgerde testen zijn. Minder bekend zijn testen waarmee je geografische herkomst van o.a. olijfolie, zuivel of wijn kunt bepalen of de aanwezige fruit en plantensoorten in een product. Zit er daadwerkelijk alleen sinaasappelsap in het fruitsap of bevat deze ook citroen- of appelsap? Meer informatie over de mogelijkheden leest u o.a. in dit artikel.


Meer weten

Meer weten of direct aan de slag met een risicobeoordeling? Neem contact met ons op via foodsafetysolutions@eurofins.com Onze adviseurs helpen u graag de risico’s en beheersmaatregelen in kaart te brengen.


Geplubliceerd door Eurofins